Zygmunt Walenty

Funkcja pełniona w trakcie powstania: kapral, drużyna wielichowska, dowódca sekcji

{ur. bd}, bd

{zm .bd}, bd

Imię i Nazwisko ojca: bd

Imię i Nazwisko matki: bd

Miejsce pochówku: bd.