Zygmanowski Wincenty

Funkcja pełniona w trakcie powstania: szer., drużyna wielichowska, Kompania Wielichowska

{ur. 9.7.1895}, Wielichowo

{zm .bd}, bd

Imię i Nazwisko ojca: bd

Imię i Nazwisko matki: bd

Miejsce pochówku: bd.

ranny 12 II 1919 pod Kargową.