Zygmanowski Stanisław

Funkcja pełniona w trakcie powstania: szer., drużyna wilkowska, Kompania Wielichowska

{ur. 21.4.1894}, Siekówko

{zm .28.2.1979}, bd

Imię i Nazwisko ojca: Michał

Imię i Nazwisko matki: bd

Miejsce pochówku: bd.