Zygmanowski Roman

Funkcja pełniona w trakcie powstania: szer., drużyna łubnicka, III pluton, dowódca sekcji, Kompania Wielichowska

{ur. 16.11.1896}, Zielęcin

{zm .bd}, bd

Imię i Nazwisko ojca: bd

Imię i Nazwisko matki: bd

Miejsce pochówku: bd.

ranny 12 II 1919 pod Kargową, zabrany do niewoli.