Zygmanowski Jan

Funkcja pełniona w trakcie powstania: szer., drużyna łubnicka, dowódca sekcji, Kompania Wielichowska

{ur. 20.11.1892}, Zielęcin

{zm .27.2.1919}, Szpandawa

Imię i Nazwisko ojca: bd

Imię i Nazwisko matki: bd

Miejsce pochówku: bd.

ciężko ranny 12 II 1919 pod Kargową.