Zygmanowski Franciszek

Funkcja pełniona w trakcie powstania: drużyna łubnicka

{ur. 27.11.1881}, bd

{zm .bd}, bd

Imię i Nazwisko ojca: bd

Imię i Nazwisko matki: bd

Miejsce pochówku: bd.