Łysiak Wincenty

Funkcja pełniona w trakcie powstania: szer., drużyna zielęcińska, Kompania Wielichowska.

{ur. 9.1.1896}, Zielęcin

{zm .bd}, bd

Imię i Nazwisko ojca: bd

Imię i Nazwisko matki: bd

Miejsce pochówku: bd.