Łysiak Antoni

Funkcja pełniona w trakcie powstania: szer., drużyna zielęcińska, Kompania Wielichowska.

{ur. 14.5.1891}, Zielęcin

{zm .bd}, bd

Imię i Nazwisko ojca: bd

Imię i Nazwisko matki: bd

Miejsce pochówku: bd.