Łyczak Andrzej

Funkcja pełniona w trakcie powstania: szer., Kompania Wielichowska

{ur. 20.11.1890}, Pakoslaw

{zm .bd}, bd

Imię i Nazwisko ojca: bd

Imię i Nazwisko matki: bd

Miejsce pochówku: bd.