Łupicki Wawrzyn

Funkcja pełniona w trakcie powstania: drużyna wilkowska

{ur. 25.7.1875}, bd

{zm .bd}, bd

Imię i Nazwisko ojca: bd

Imię i Nazwisko matki: bd

Miejsce pochówku: bd.