Łopata Ludwik

Funkcja pełniona w trakcie powstania: drużyna Wielichowska, sekcja patrolowa i gońców pieszych Kompania Wielichowska

{ur. 24.2.1899}, Wielichowo

{zm .bd}, bd

Imię i Nazwisko ojca: bd

Imię i Nazwisko matki: bd

Miejsce pochówku: bd.

ranny 12 II 1919 pod Kargową, zabrany do niewoli.