Łopata Kazimierz

Funkcja pełniona w trakcie powstania: szer., drużyna Wielichowska, Kompania Wielichowska.

{ur. 1.1.1898}, Wielichowo

{zm .bd}, bd

Imię i Nazwisko ojca: bd

Imię i Nazwisko matki: bd

Miejsce pochówku: bd.