Kubiak Tomasz

Funkcja pełniona w trakcie powstania: drużyna wieiichowska, Kompania Wielichowska

{ur. 19.12.1891}, Glińsko

{zm .bd}, bd

Imię i Nazwisko ojca: bd

Imię i Nazwisko matki: bd

Miejsce pochówku: bd.