Kubal Michał

Funkcja pełniona w trakcie powstania: wielichowska kompania garnizonowa - bezpieczeństwa

{ur. 19.9.1879}, bd

{zm .bd}, bd

Imię i Nazwisko ojca: bd

Imię i Nazwisko matki: bd

Miejsce pochówku: bd.