Krzyczynski Jan

Funkcja pełniona w trakcie powstania: szer., Dniżyna wieiichowska, obsługa karabinu maszynowego, Kompania Wieiichowska

{ur. 15.5.1898}, Wielichowo

{zm .bd}, bd

Imię i Nazwisko ojca: bd

Imię i Nazwisko matki: bd

Miejsce pochówku: bd.

zabrany do niewoli 12 II 1919 pod Kargową