Krzyczynski Ignacy

Funkcja pełniona w trakcie powstania: szer., drużyna wieiichowska, Kompania Wieiichowska

{ur. 15.1.1886}, Wielichowo

{zm .28.11.1959}, bd

Imię i Nazwisko ojca: Antoni

Imię i Nazwisko matki: bd

Miejsce pochówku: bd.