Krawiec Franciszek

Funkcja pełniona w trakcie powstania: szer., drużyna ziemińska, Kompania Wieiichowska

{ur. 26.3.1895}, Melbra

{zm .bd}, bd

Imię i Nazwisko ojca: bd

Imię i Nazwisko matki: bd

Miejsce pochówku: bd.