Krawczyk Piotr

Funkcja pełniona w trakcie powstania: szer., Kompania Wieiichowska

{ur. 2.5.1892}, Łubnica

{zm .bd}, bd

Imię i Nazwisko ojca: bd

Imię i Nazwisko matki: bd

Miejsce pochówku: bd.

zabrany do niewoli 12 II 1919 pod Kargową.