Kozłowskl Władysław

Funkcja pełniona w trakcie powstania: szer.. Drużyna wilkowska

{ur. 12.6.1897}, Śniaty

{zm .bd}, bd

Imię i Nazwisko ojca: Ignacy

Imię i Nazwisko matki: bd

Miejsce pochówku: bd.