Fórmanowicz Kwiryn

Funkcja pełniona w trakcie powstania: drużyna wielichowska

{ur. 16.03.1881}, Trębacz

{zm .7.05.1928}, Wielichowo

Imię i Nazwisko ojca: Karol

Imię i Nazwisko matki: Prakseda Paetzold

Miejsce pochówku: Wielichowo

Urodził się w Wielichowie, w rodzinie Karola i Praksedy z domu Paetzold, brat Leona Fórmanowicza. 20.05.1902 wraz z kuzynem Ludwikiem Fórmanowiczem wstąpił do Bractwa Kurkowego ("Giełdy Strzeleckiej") w Wielichowie. Był też jednym z organizatorów Towarzystwa Gimnastycznego " Sokół" w Wielichowie. Na zebraniu organizacyjnym, które odbyło się w lokalu jego matki 2.10.1902, powierzono mu funkcję zastępcy sekretarza. Po wybuchu powstania Wielkopolskiego jako ochotnik wstąpił 4.01.1919 w szeregi powstańców i w stopniu szeregowego został trębaczem Kompani Wielichowskiej. Brał udział w walkach kompanii o Rakoniewice, Wolsztyn, Kopanicę, Kargową. 12.02.1919 pod Kargową dostał się do niewoli niemieckiej i osadzony został w obozie jenieckim w Havelbergu ( Hawelin). Po powrocie z niewoli zamieszkał w Wielichowie, gdzie zmarł i został pochowany na cmentarzu parafialnym. Związek małżeński zawarł z Józefą z d. Nowicka, z którą miał 5 dzieci: Pelagia (1905-1934), Seweryna ( 1906-1929), Eleonora ( 1909-1995), Tadeusz ( 1911-1944), Bonawentura ( 1914-1968)

 

Źródło: APP, Związek Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu, Spis zweryfikowanych, sygn. 53/884/0/;APP, Imienny spis powstańców frontu zachodniego, sygn. 53/884/0/1/42; R. Zieliński, Powstanie Wielkopolskie 1918-1919, s. B. Mizerka, Stefania Fórmanowicz (1909-1980), Kościan 1985, s. 15-16; K.Szcześniak, Wielichowianie w walce o wolność [w;] Materiały do Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Z.1., Poznań 1938, s. 87, 96, 120, 137; P.  Jakuboszczak Piotr, Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wielichowie 1761-1950, Wrocław 2005, s. 133; tenże, Działalność patriotyczno – niepodległościowa mieszkańców Wielichowa w latach 1900-1945, Grodzisk Wielkopolski 1998, s. 34; A. Biskupski, Historia 61 Pułku Piechoty Wielkopolskiej 1918-1919, Wybór materiałów źródłowych, Poznań 1985, s. 314 ( błędnie podano imię Lucjan zamiast Kwiryn), dokumenty rodzinne Mariusz Fórmanowicz.

 

Mariusz Fórmanowicz