Łakomy Stanisław

Funkcja pełniona w trakcie powstania: drużyna ziemiń¬ska, Kompania Wielichowska

{ur. 5.3.1899}, Ziemin

{zm .bd}, bd

Imię i Nazwisko ojca: bd

Imię i Nazwisko matki: bd

Miejsce pochówku: bd.