Łakomy Józef

Funkcja pełniona w trakcie powstania: szer., Kompania Wielichowska

{ur. 20.3.1897}, Ziemin

{zm .bd}, bd

Imię i Nazwisko ojca: bd

Imię i Nazwisko matki: bd

Miejsce pochówku: bd.