Łakomczyk Stanisław

Funkcja pełniona w trakcie powstania: szer., drużyna wilkowska

{ur. 1866 lub 1896}, bd

{zm .bd}, bd

Imię i Nazwisko ojca: bd

Imię i Nazwisko matki: bd

Miejsce pochówku: bd.