Łączny Roch

Funkcja pełniona w trakcie powstania: drużyna trzcinicka

{ur. 19.8.1881}, bd

{zm .31.7.1936}, bd

Imię i Nazwisko ojca: bd

Imię i Nazwisko matki: bd

Miejsce pochówku: bd.