Łabęda Antoni

Funkcja pełniona w trakcie powstania: szer., drużyna gradowicka, Kompania Wielichowska.

{ur. 9.1.1897}, Gradowice

{zm .bd}, bd

Imię i Nazwisko ojca: bd

Imię i Nazwisko matki: bd

Miejsce pochówku: bd.