Gmina Wielichowo

Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Wielichowskiej ( zestawienie według opracowania Zenona Jóźwiaka ( w: ) Słownik biograficzny Powstańców Wielkopolskich Ziemi Wielichowskiej Tom I . Wielichowo – Leszno 2010 , s. 61- 96 )

 

Drgas Jan

{ur. 4.6.1897}, Trzcinica

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Drgas Antoni

{ur. 1874}, bd

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Drgas Andrzej

{ur. 8.11.1899}, Trzcinica

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Dominiak Szymon

{ur. 13.10.1895}, Wilkowo Polskie

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Dominiak Leon

{ur. 11.4.1889}, Łubnica

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Dominiak Józef

{ur. 18.3.1882}, Parzęczewo

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Dominiak Józef

{ur. 9.3.1892}, Zielęcin

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Dominiak Franciszek

{ur. 19.10.1890}, bd

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Domin Franciszek

{ur. 30.11.1893}, Lubiechowo

†{ zm. bd.2.1973}, bd

 
{więcej}
 

Domagała Piotr

{ur. 27.7.1897}, bd

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Domagała Ludwik

{ur. 23.8.1882}, Wielichowo

†{ zm. 1963}, bd

 
{więcej}
 

Domagała Leon

{ur. bd}, Wielichowo

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Domagała Ignacy

{ur. 8.7.1870}, bd

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Domagała Antoni

{ur. 31.12.1900}, Wielichowo

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Domagała Alfons

{ur. 27.7.1897}, bd

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Domagała Albin

{ur. 17.3.1900}, bd

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Domagalski Franciszek

{ur. bd}, bd

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Dolata Wincenty

{ur. 18.3.1898}, bd

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Dolata Jan

{ur. 29.4.1887}, Wielichowo

†{ zm. bd}, 1953

 
{więcej}
 

Darcz Walenty

{ur. 12.2.1895}, Gradowice

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}