Gmina Wielichowo

Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Wielichowskiej ( zestawienie według opracowania Zenona Jóźwiaka ( w: ) Słownik biograficzny Powstańców Wielkopolskich Ziemi Wielichowskiej Tom I . Wielichowo – Leszno 2010 , s. 61- 96 )

 

Frank Franciszek

{ur. 18.8.1892}, Barchlin

†{ zm. 21.2.1973}, Poświętno

 
{więcej}
 

Franecki Michał

{ur. 6.9,1881}, bd

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Frąckowiak Antoni

{ur. bd}, bd

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Fos Bronisław

{ur. 10.1.1888}, Kluczewo

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Formanowicz Walenty

{ur. 3.2.1879}, bd

†{ zm. 29.3.1948}, bd

 
{więcej}
 

Formanowicz Ludwik

{ur. 30.7.1875}, Wielichowo

†{ zm. 17.4.1940}, Wielichowo

 
{więcej}
 

Formanowicz Leon

{ur. 22.2.1883}, Wielichowo

†{ zm. 22.12.1930}, Wielichowo

 
{więcej}
 

Fórmanowicz Kwiryn

{ur. 15.3.1881}, Wielichowo

†{ zm. 7.5.1928}, Wielichowo

 
{więcej}
 

Fórmanowicz Kwiryn

{ur. 16.03.1881}, Trębacz

†{ zm. 7.05.1928}, Wielichowo

 
{więcej}
 

Forecki Franciszek

{ur. 29.3.1891}, Lwówek

†{ zm. 21.7.1972}, bd

 
{więcej}
 

Firlej Walenty

{ur. 9.2.1892}, Siekówko

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Filipowski Bolesław

{ur. 29.7.1884}, Rudniki

†{ zm. 25.11.1969}, bd

 
{więcej}
 

Feldgebel Teofil

{ur. 1882}, bd

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Feldgebel Ludwik

{ur. 1881}, bd

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Feldgebel Leon

{ur. 31.3.1884}, Wielichowo

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Fechner Szczepan

{ur. 6.12.1874}, bd

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Fałszewicz Walenty

{ur. 7.2.1895}, Kunowo

†{ zm. 22.03.1974 r.}, bd

 
{więcej}
 

Dzięcioł Władysław

{ur. 21.6.1894}, Wielichowo

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Dzięcioł Leon

{ur. 9.9.1897}, Trzcinica

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Dzięcioł Antoni

{ur. bd}, bd

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}