Gmina Wielichowo

Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Wielichowskiej ( zestawienie według opracowania Zenona Jóźwiaka ( w: ) Słownik biograficzny Powstańców Wielkopolskich Ziemi Wielichowskiej Tom I . Wielichowo – Leszno 2010 , s. 61- 96 )

 

Jokiel Stanisław

{ur. 7.11.1900 }, Wielichowo

†{ zm. 11.2.1919 }, Pod Miedzichowem

 
{więcej}
 

Jencz Wojciech

{ur. 8.4.1895}, bd

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Jędrzejczak Stanisław

{ur. 29.10.1898}, Łubnica

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Jędrzejczak Józef

{ur. 4.3.1895}, bd

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Jędrzejczak Józef

{ur. 6.11.1894}, bd

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Jazdonczyk Władysław

{ur. 13.6.1894}, Śniaty

†{ zm. 7.11.1939}, Kościan

 
{więcej}
 

Jazdonczyk Stanisław

{ur. 12.11.1896}, Wilkowo Polskie

†{ zm. 14.9.1964}, bd

 
{więcej}
 

Jazdonczyk Antoni

{ur. 22.6.1894 lub 22.12.1900}, bd

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Jastrząb Wincenty

{ur. 12.7.1896}, Wielichowo

†{ zm. 12.2.1919 }, Kargowa

 
{więcej}
 

Jastrząb Jan

{ur. bd}, 27.2.1891

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Jastrząb Jan

{ur. 27.2.1892}, Wielichowo

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Jastrząb Franciszek

{ur. 27.1.1877}, bd

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Jaskulski Roman

{ur. 1899}, Łubnica

†{ zm. 21.9.1919 }, Białoruś

 
{więcej}
 

Jarosz Feliks

{ur. 27.5.1898}, Wielichowo

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Jarga Edmund

{ur. 20.9.1900}, Wilkowo Polskie

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Janus Albin

{ur. bd}, bd

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Jankowiak Marcin

{ur. 27.10.1893}, Bucz

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Jankowiak Feliks

{ur. 9.11.1897}, Kluczewo

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Jakubowski Stanisław

{ur. 21.10.1899}, bd

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Jakubowski Józef

{ur. 7.9.1901}, bd

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}