Gmina Wielichowo

Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Wielichowskiej ( zestawienie według opracowania Zenona Jóźwiaka ( w: ) Słownik biograficzny Powstańców Wielkopolskich Ziemi Wielichowskiej Tom I . Wielichowo – Leszno 2010 , s. 61- 96 )

 

Kukawka Walenty

{ur. 3.1.1899}, Łubnica

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Kukawka Stanisław

{ur. 5.8.1895}, Łubnica

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Kukawka Aleksy

{ur. 5.7.1899}, Łubnica

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Kubowiak Antoni

{ur. 9.6.1894}, Śniaty

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Kubiak Tomasz

{ur. 19.12.1891}, Glińsko

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Kubal Michał

{ur. 19.9.1879}, bd

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Krzyczynski Jan

{ur. 15.5.1898}, Wielichowo

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Krzyczynski Ignacy

{ur. 15.1.1886}, Wielichowo

†{ zm. 28.11.1959}, bd

 
{więcej}
 

Krystek Piotr

{ur. 4.9.1877}, bd

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Kruk Józef

{ur. 6.2.1894}, Kluczewo

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Kruk Franciszek

{ur. bd}, bd

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Kręgielski Jan

{ur. 30.5.1900}, bd

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Krawiec Franciszek

{ur. 26.3.1895}, Melbra

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Krawiec Aleksy

{ur. 14.1.1898}, bd

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Krawczyk Piotr

{ur. 2.5.1892}, Łubnica

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Krajewski Franciszek

{ur. bd}, bd

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Krajczewski Dominik

{ur. 13.1.1884}, Trzeber

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Kozłowskl Władysław

{ur. 12.6.1897}, Śniaty

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Kozłowskl Wincenty

{ur. 12.7.1872}, bd

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Kozłowskl Leon

{ur. bd}, bd

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}