Gmina Wielichowo

Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Wielichowskiej ( zestawienie według opracowania Zenona Jóźwiaka ( w: ) Słownik biograficzny Powstańców Wielkopolskich Ziemi Wielichowskiej Tom I . Wielichowo – Leszno 2010 , s. 61- 96 )

 

Skrobacki Antoni

{ur. 13.10.1876}, bd

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Skorupłński Ludwik

{ur. 14.8.1895}, Kluczewo

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Skoracki Stanisław

{ur. 6.5.1893}, bd

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Skibicki Franciszek

{ur. bd}, bd

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Sjbilski Jan

{ur. 9.7.1890}, Wielichowo

†{ zm. 15.3.1941}, KL Dachau

 
{więcej}
 

Siuda Michał

{ur. 28.11.1877}, bd

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Siuda Maria

{ur. bd}, bd

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Sibilski Wincenty

{ur. 19.2.1885}, Wielichowo

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Sibilski Walenty

{ur. bd}, bd

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Sibilski Stanisław

{ur. 15.9.1896 }, Modrze

†{ zm. 28.7.1920}, Poznań

 
{więcej}
 

Sibilski Hieronim

{ur. 18.9.1896}, Wielichowo

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Sibilski Franciszek

{ur. 27.12.1894}, Wielichowo

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Sibilski Antoni

{ur. 15.1.1887}, bd

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Sibilski Andrzej

{ur. 20.2.1882}, Wielichowo

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Serwa Andrzej

{ur. 26.11.1890}, Wilkowo Polskie

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Schneider Stanisław

{ur. bd}, bd

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Salomon lub Salamon Wojciech

{ur. 14.8.1900}, bd

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Salomon lub Salamon Ludwik

{ur. 14.4.1893 }, bd

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Salomon lub Salamon Ignacy

{ur. 7.7.1895}, Śniaty

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Rzepka Józef

{ur. 18.3.1890}, bd

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}