Gmina Wielichowo

Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Wielichowskiej ( zestawienie według opracowania Zenona Jóźwiaka ( w: ) Słownik biograficzny Powstańców Wielkopolskich Ziemi Wielichowskiej Tom I . Wielichowo – Leszno 2010 , s. 61- 96 )

 

Szypura Franciszek

{ur. 18.11.1899 lub 22.11.1901}, Łubnica

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Szymanuszka Andrzej

{ur. 19.11.1873}, Trzcinica

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Szymański Stanisław

{ur. bd}, bd

†{ zm. 13.11.1919 }, Niemcy

 
{więcej}
 

Szymański Józef

{ur. 24.5.1894}, bd

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Szymański Jan

{ur. bd}, bd

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Szymański Ignacy

{ur. 31.7.1900}, bd

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Szymański Andrzej

{ur. 1884}, bd

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Szymanowski Władysław

{ur. 24.5.1900}, Kluczewo

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Szymanowski Józef

{ur. 10.2.1888}, bd

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Szymanowski Jan

{ur. 15.5.1890}, Wilkowo Polskie

†{ zm. 31.12.1926}, bd

 
{więcej}
 

Szuman Stefan

{ur. 9.12.1893}, Zębowa

†{ zm. 16.9.1941}, KL Auschwitz

 
{więcej}
 

Szuman Andrzej

{ur. 27.11.1890 }, Zębowo, mieszkaniec Wieli¬chowa

†{ zm. 1940}, Twer

 
{więcej}
 

Szulc Ludwik

{ur. bd}, bd

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Szulc Antoni

{ur. 31.12.1888}, bd

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Szukała Maciej

{ur. 25.2.1870}, Łubnica

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Sztukowski Józef

{ur. 1883}, bd

†{ zm. 1952}, bd

 
{więcej}
 

Szpringer Klemens

{ur. 23.11.1896}, mieszkaniec Trzcinicy

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Szmatuła Walenty

{ur. 6.11.1887}, Trzcinica

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Szlechta Franciszek

{ur. 30.12.1895}, Wielichowo

†{ zm. bd}, bd

 
{więcej}
 

Szcześniak Kazimierz

{ur. 22.2.1885}, Gałęzewo

†{ zm. 22.10.1945}, bd

 
{więcej}