Walenty Ratajczak

Funkcja pełniona w trakcie powstania: brak danych

{ur. 06.02.1896}, Kiełpiny

{zm .09.05.1946}, bd.

Imię i Nazwisko ojca: Stefan Ratajczak

Imię i Nazwisko matki: Matylda Żurek

Miejsce pochówku: bd.