Stefan Wójec

Funkcja pełniona w trakcie powstania: brak danych

{ur. 1895}, Rakoniewice

{zm .03.02.1919}, Nowe Kramsko

Imię i Nazwisko ojca: Antoni Wójec (Robotnik)

Imię i Nazwisko matki: Helena Lehmann

Miejsce pochówku: bd.