Stefan Nowak

Funkcja pełniona w trakcie powstania: brak danych

{ur. 17.12.1899}, Rakoniewice

{zm .brak danych}, brak danych

Imię i Nazwisko ojca: Marcin Nowak (Robotnik)

Imię i Nazwisko matki: Marianna Herkt

Miejsce pochówku: Rakoniewice