Stefan Julski

Funkcja pełniona w trakcie powstania: brak danych

{ur. 30.07.1894}, Rakoniewice

{zm .28.10.1957}, Wolsztyn

Imię i Nazwisko ojca: Antoni Julski (Ogrodnik)

Imię i Nazwisko matki: Franciszka Dzikowska

Miejsce pochówku: bd.