Stanisław Kominowski

Funkcja pełniona w trakcie powstania: brak danych

{ur. 05.10.1869}, Zielęcin

{zm .27.05.1951}, Rakoniewice

Imię i Nazwisko ojca: Antoni Kominowski (Urzędnik Gospodarczy)

Imię i Nazwisko matki: Marianna Urban

Miejsce pochówku: Rakoniewice