Stanisław Drzymała

Funkcja pełniona w trakcie powstania: brak danych

{ur. 30.04.1898}, Grodzisk Wlkp.

{zm .06.04.1965}, Ruchocice

Imię i Nazwisko ojca: Marcin Drzymała

Imię i Nazwisko matki: Ewa Piskosz

Miejsce pochówku: bd.