Wojciech Napierała

Funkcja pełniona w trakcie powstania: brak danych

{ur. 13.04.1892}, Łęki Wielkie

{zm .18.03.1973}, Łęki Wielkie

Imię i Nazwisko ojca: Kazimierz Napierała

Imię i Nazwisko matki: Katarzyna bd.

Miejsce pochówku: brak danych