Władysław Łuczka

Funkcja pełniona w trakcie powstania: brak danych

{ur. 16.05.1898}, Lubiechowo

{zm .26.04.1990}, Lubiechowo

Imię i Nazwisko ojca: Michał Łuczka

Imię i Nazwisko matki: Agnieszka Zając

Miejsce pochówku: brak danych