Teofil Klorek

Funkcja pełniona w trakcie powstania: brak danych

{ur. 02.04.1895}, Zemsko

{zm .23.03.1984}, Wąbiewo

Imię i Nazwisko ojca: Wojciech Koźlik

Imię i Nazwisko matki: Mrcjanna bd.

Miejsce pochówku: brak danych