Szymon Sibilak

Funkcja pełniona w trakcie powstania: brak danych

{ur. 15.10.1893}, Wilanowo

{zm .15.06.1968}, Wilanowo

Imię i Nazwisko ojca: Szczepan Sibilak

Imię i Nazwisko matki: Marianna bd.

Miejsce pochówku: brak danych