Wujec Józef

Funkcja pełniona w trakcie powstania: brak danych

{ur. brak danych}, brak danych

{zm .brak danych}, brak danych

Imię i Nazwisko ojca: brak danych

Imię i Nazwisko matki: brak danych

Miejsce pochówku: brak danych