Dykierek Józef

Funkcja pełniona w trakcie powstania: brak danych

{ur. 12.03.1985}, brak danych

{zm .brak danych}, brak danych

Imię i Nazwisko ojca: brak danych

Imię i Nazwisko matki: brak danych

Miejsce pochówku: brak danych

 

Józef Dykierek urodzony 12 marca 1895 roku. Syn Franciszki i Chryzostoma. Chodził do Szkoły Podstawowej w Wąsowie. Pisania i czytania po polsku uczył się u księdza Styczyńskiego w Wytomyślu gdyż w szkole nauka języka polskiego była zakazana. Po wybuchu I wojny wcielony do armii niemieckiej.


W 1918 bierze czynny udział w przygotowaniu do zbrojnego wystąpienia przeciwko niemieckiemu zaborcy. Spotkania odbywają się u hrabiego Łąckiego w Posadowie. 27 grudnia 1918 roku chwyta jako powstaniec za broń. Walczy w Wąsowie i okolicy. 5 stycznia 1919 roku cała brać powstańcza przyłączyła się do Kompanii Lwówek, która weszła w skład II Batalionu II Pułku Strzelców Wielkopolskich. Walczy w Wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1921 w stopniu plutonowego. Po zakończeniu wojny przeniesiony do Ochrony Pogranicza w Międzychodzie. Po zwolnieniu z wojska w 1930 roku kończy szkołę weterynaryjną i rozpoczyna pracę w Granowie. Ponownie powołany do wojska we wrześniu 1939 roku. Zmarł w marcu 1968 roku. Pochowany na cmentarzu w Granowie.


Odznaczony m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Niepodległości, Medalem Polska Swemu Obrońcy, Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym