Cmentarz Parafialny w Zakrzewie

(źródło informacji: Paweł Anders, Miejsca pamięci Powstania Wielkopolskiego. Poznań 2003, s. 166)


Na cmentarzu przykościelnym znajduje się zbiorowy grób pięciu powstańców wielkopolskich, poległych w lutym i marcu 1919 r. na froncie zachodnim (LS w trzech przypadkach podaje inne brzmienie nazwiska lub inną datę śmierci). Mogiła ma betonowe obramienie i podłużny nagrobek betonowy zwieńczony krzyżem, z pięcioma tablicami z nazwiskami i datami życia pochowanych tu powstańców. Po bokach ustawiono nieduże wazony.