Cmentarz Parafialny w Chobienicach

(źródło informacji: Paweł Anders, Miejsca pamięci Powstania Wielkopolskiego. Poznań 2003, s. 32 i 33)

W zachodniej części cmentarza parafialnego urządzono pod murem kwaterę grobów powstańców wielkopolskich, otoczoną betonowym krawężnikiem. Znajduje się tu 10 mogił ziemnych, a pośrodku zwieńczony krzyżem bielony nagrobek z metalową plakietką Matki Boskiej Częstochowskiej i napisem: Cześć bohaterom.  Po bokach wypisano nazwiska pochowanych tutaj pięciu poległych w lutym i marcu 1919 r. na zachodnim froncie powstania oraz pięciu zmarłych w 1920 r.