Cmentarz Parafialny w Babimoście

źródło informacji: Paweł Anders, Miejsca pamięci Powstania Wielkopolskiego. Poznań 2003, s. 19 i 20)

W północno -wschodniej części cmentarza parafialnego przy ul. Wolsztyńskiej usytuowany jest zbiorowy grób powstańców wielkopolskich, poległych na początku 1919 r. w walkach o wyzwolenie miasta i okolic. Otacza go ogrodzenie betonowe. Między dwiema częściami mogiły ustawiono pomnik - nieregularny pio-nowy element granitowy z czarną tablicą, z którego wyłania się płaskorzeźbiony krzyż. Z lewego boku umieszczono prostopadle czarną płytę kamienną, na której widnieją nazwiska i wiek 10 pochowanych tu powstańców z Podmokła Małego, Babimostu, Nowego Kramska i Chobienic. Lista Strat spośród nich wymienia tylko Franciszka Jabłońskiego, poległego 12 II 1919 r. pod Kargową, i Walentego Szymańskiego, który zginął 3 lutego  pod Nowym Kramskiem, a także  Karola Przybyłę (1897-1919), który poległ l lutego  koło Nowego Kramska i pochowany jest na cmentarzu w Chobienicach.