Marcin Michalski

Funkcja pełniona w trakcie powstania: bd.

{ur. },

{zm .31.03.1986}, bd.

Imię i Nazwisko ojca: Józef

Imię i Nazwisko matki: bd.

Miejsce pochówku: Kosieczyn