Franciszek Hanisch

Funkcja pełniona w trakcie powstania: bd.

{ur. },

{zm .16.04.1985}, bd.

Imię i Nazwisko ojca: Andrzej

Imię i Nazwisko matki: bd.

Miejsce pochówku: bd.