Piotr Gmur

Funkcja pełniona w trakcie powstania: bd.

{ur. },

{zm .13.07.1987}, bd.

Imię i Nazwisko ojca: Szymon

Imię i Nazwisko matki: bd.

Miejsce pochówku: bd.