Bartkowiak Franciszek

Funkcja pełniona w trakcie powstania: bd.

{ur. },

{zm .bd.}, bd.

Imię i Nazwisko ojca: Jan

Imię i Nazwisko matki: bd.

Miejsce pochówku: bd.